>
  Hallo! Wij willen u graag een aantal vergelijkingen laten maken. Klik hier om te kijken welke lening voor u geschikt is.

  Geld lenen? Vergelijk direct 25 aanbieders.

  header

  Onderhandse lening

  Zelf afspraken maken over rente en voorwaarden.

  Een onderhandse lening is een vorm van lenen waarbij u zelf iemand zoekt die u geld wilt lenen. U maakt zelf afspraken over de looptijd, rente, het bedrag en tijdstip van terug betalen. Omdat een onderhandse lening vaak wordt gesloten tussen particulieren, natuurlijke personen of rechtspersonen wordt er bijna nooit een BKR toetsing gedaan. Een onderhandse lening wordt voor uiteenlopende doelen gebruikt, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een woning of startkapitaal voor een nieuwe onderneming. Door een verandering van uw inkomen of gezinssituatie, etc kan het moeilijk zijn om een reguliere lening via een kredietverstrekker of bank te krijgen, met een onderhandse lening heeft u hier geen last van.

  Voordelen

  • Geen BKR toetsing.
  • U kunt zelf onderhandelen over de rente.
  • Specifieke afspraken, bijv. eerste moment van terugbetalen.

  Nadelen

  • U leent van een bekende / familielid / etc, houd er rekening mee dat dit de relatie kan verstoren wanneer u niet aan uw verplichtingen kan voldoen.

  Het is belangrijk dat u een overeenkomst opstelt als u van plan bent om een onderhandse lening aan te gaan. In dit contact leggen beide partijen hun onderlinge afspraken vast. Hiermee wordt voorkomen dat er later misverstanden kunnen ontstaan en het geeft de geldverstrekker meer zekerheid. Zowel geldverstrekker als geldlener moeten deze overeenkomst tekenen en u doet er goed aan een getuige mee te laten tekenen.

  Belastingaftrek bij een onderhandse lening

  Uw contract van uw onderhandse lening kunt u laten registreren bij de belastingdienst. Dit is overigens niet verplicht maar als u wilt gebruik maken van belastingvoordelen dan is dit wel nodig.  Als het een renteloze lening betreft dan is aftrek als schuld in box 3 toegestaan, de lening moet dan wel direct opeisbaar zijn.

  Indien u de lening gebruikt voor de financiering van uw huis of woningverbetering dan kan de hypotheekrente worden afgetrokken in box 1. Houd er wel rekening mee dat banken en/of hypotheekverstrekkers voorrang hebben op de onderhandse lening.

  Indien u een onderhandse lening aangaat met uw kind dan moet u een marktconforme rente vragen anders kan de belastingdienst de lening als een schenking zien en dit wilt u natuurlijk voorkomen.

  De onderhandse lening overeenkomst

  In deze overeenkomst worden alle gemaakte afspraken vastgelegd, de volgende items komen bijna in elke onderhandse lening overeenkomst terug:

  • Het bedrag wat geleend wordt, ook wel de “hoofdsom” genoemd.
  • Doel van de lening
  • De overeengekomen rente
  • Rentebetaling en rentebedragen
  • De looptijd en de terugbetaling
  • Betaling
  • Opzegging
  • Opeisbaarheid
  • Vervroegd aflossen
  • Andere kredieten
  • Inzicht in financiële positie geldlener

  Er zijn op internet verschillende gratis overeenkomsten te vinden en sinds kort heeft ook de ABN AMRO een aantal voorbeeldcontracten op haar website staan. Deze voorbeelden kunt u hieronder downloaden. Indien u geen passend contract kunt vinden dan is het slim om een deskundige in te schakelen (een advocaat, notaris, accountant of fiscalist).

  Modelovereenkomst onderhandse lening

  Modelovereenkomst startende ondernemer (natuurlijk persoon)

  Modelovereenkomst startende ondernemer (rechtspersoon)

  Geef uw mening >>

  Nog geen waarderingen